Asiakkaita:

Hyviä asiakkaita, joita olen kohdannut vuosien varrella, aivan laidasta laitaan:

Asiakkaina on ollut, ja osa on yhä, niin suomalaisia organisaatioita (mm. Turun kaupunki, Pääesikunta, Medilaser Oy), kuin myös ulkomaisia organisaatioita (Riikan kaupunki, Eesti Energia AS, ESKOkoolitus AS), suuria yrityksiä (mm. Nokia Oyj, Outokumpu Oyj, Rautaruukki Oyj) ja toisaalta myös pieniä yrityksiä (mm. Turengin Asema Oy, Isännöinti Kuvaja Oy, Dingle Oy), valtionhallinnon organisaatioita (mm. Metsähallitus, Finpro, Työ- ja elinkeinoministeriö), kaupunkeja ja kuntia (mm. Hämeenlinna, Hämeenkyrö, Janakkala), kuntayhtymiä (mm. Kanta-Hämeen keskussairaala, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, HUS), koulutusorganisaatioita (mm. Helsingin seudun kesäyliopisto, IIL, Työtehoseura), elintarvikealan yrityksiä (mm. Vitario Oy, Pouttu Oy, HK-Scan Oy), metallialan yrityksiä (mm. Kolmeks Oy, Outokumpu Harjavalta Metals Oy, ABB Oyj), ammatillisia oppilaitoksia (mm. Kiipulan AKK, KOLA, Faktia), ammattikorkeakouluja (mm. HAMK, XAMK, LAMK), erityisalojen oppilaitoksia (mm. Lihateollisuusopisto, Suomen Yrittäjäopisto, AEL), yhdistyksiä ja järjestöjä (mm. Allianssi ry, Hämeenlinnan seudun yrittäjänaiset, Korttien talo), hankkeita ja projekteja (mm. Täydennyskoulutuksen Häme, Taikoja-hanke, Positiivinen johtaminen-hanke) ja monia muita (mm. Helsingin yliopisto, Kiilto Oy, LapIt Oy, Nanso Oy, Vanajaveden opisto, Savon koulutuskuntayhtymä…)

Asiakkailta saatuja palautteita: ”Asiansa tunteva”, ”Empaattinen”, ”Vaativa”, ”Innostava”, ”Ihminen isolla I:llä”, ”Tuntee käytännöt hyvin”, ”Osaa tarvittaessa sanoa asiat suoraan ilman kiertelyä”, ”Ottaa juuri ne asiat esille, jotka ovat tärkeitä”, ”Käytännönläheinen valmennus”…