Yritys

Koulutuspalvelut Esa Consulting perustettiin vuonna 1995 suuren 1990-luvun laman jälkimainingeissa. Siihen aikaan akateeminen yrittäjyys ei ollut vielä kovinkaan yleistä ja minua monet opiskelu- ja työkaverit pitivätkin heikkopäisenä hulluna kertoessani perustavani oman asiantuntijayrityksen. Itse kuitenkin koin yrittäjyyden ”palon” sen verran voimakkaaksi sekä tarpeeni toteuttaa itseäni ja osaamistani sen verran vahvaksi, että päätin ottaa riskin ja lähteä pois turvatusta työstäni. Aloitin kuitenkin varovaisesti ja päätin pitää yritystoimintani pienimuotoisena. Ensimmäiset asiakkaani olivat erityisesti oppilaitoksia ja pienyrityksiä, mutta pikkuhiljaa asiakkaikseni tuli myös isompia organisaatioita, kuten esimerkiksi Nokia Oyj ja Outokumpu Oyj. Toiminta kehittyi koko ajan ja 2000-luvun alussa aloin vakavasti miettiä yritykseni toiminnan laajentamista. Silloin päätin kuitenkin pitää yritykseni yhden miehen yrityksenä ihan jo sen takia, että sain itse toteuttaa omaa rakasta työtäni valmentajana ja konsulttina asiakaspinnassa. Tuota yrityksen kasvamista ja toiminnan laajentumista olen sitten saanut kokea toisessa projektissani. Yritykseni toiminnan alkuvuosina keskityin enemmänkin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kouluttamiseen sekä tiimi- ja esiintymisvalmennuksiin, mutta vähitellen toiminnan painopiste on siirtynyt organisaatioiden johtamisvalmennuksiin sekä henkilöstön kehittämisprojekteihin. Tämän lisäksi minua on viime vuosien aikana usein pyydetty pitämään yleisöluentoja omista kiinnostukseni kohteista johtamisen alueella. Olen myös ollut aktiivisesti mukana mentoroimassa johtajia sekä nuorempia konsultteja. Koulutuspalvelut Esa Consulting on yrityksenä siis, huolimatta pitkästä toiminta-ajastaan, vieläkin joustava ja ketterä liikkeissään ja toiminnassaan! Varmaankin yksi tärkeä syy yritykseni toiminnan pitkään jatkumiseen on se, että olen aina pyrkinyt mahdollisimman hyvin löytämään asiakkaitteni todelliset tarpeet sekä sen jälkeen pyrkinyt kaikin voimin, tiiviissä yhteistyössä asiakkaani kanssa, ratkaisemaan ne mahdollisimman tehokkaasti..