Palvelut

Johtamisvalmennukset ja henkilöstön kehittämiskoulutukset:

 • Johtamisvalmennukset (muutaman päivän tietoiskuista 1-2 vuoden tehovalmennuksiin)
 • Henkilöstön yhteistyön kehittäminen
 • Erilaisten tiimien valmennukset
 • Organisaatioiden hallitus- ja johtoryhmävalmennukset
 • Haastavat vuorovaikutus- ja yhteistyötilanteet työyhteisössä

Esiintymisvalmennukset:

 • TV-esiintyminen
 • Erilaiset esiintymistilanteet ja niiden hallinta
 • Argumentointi- ja väittelytaitovalmennukset
 • Keskustelu-, neuvottelu- ja kokoustaitovalmennukset

Teemaluennot erilaisista johtamisen erityisalueista, esimerkiksi:

 • Johtamisen erilaiset haasteet
 • Monikulttuuriset työyhteisöt ja niiden johtaminen
 • Itse- ja yhteisöohjautuvuus
 • Arvojohtaminen
 • Verkosto-osaaminen ja verkostojohtaminen
 • Empatia-, sympatia- ja tunnejohtaminen